Выберите сервис

Мы ищем доступные даты, пожалуйста, будьте терпеливы

Читай внимательно

Regulamin internetowej rezerwacji wizyty

Aby zarejestrować się do kolejki należy wybrać interesującą nas usługę, następnie wybrać dogodną datę oraz godzinę, podać swoje imię, nazwisko i adres email. W celu zatwierdzenia formularza rezerwacyjnego należy zaakceptować zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wcisnąć przycisk. dalej. Na wskazany w formularzu adres poczty zostanie wysłana wiadomość z linkiem do potwierdzenia zgłoszenia.W umówionym terminie (przed wybraną godziną) wpisz KOD w bileterze i pobierz bilet tradycyjny z systemu kolejkowego. Czekaj na wywołanie przez pracownika.

  • rezerwacja wizyty jest możliwa najwcześniej na najbliższy dzień roboczy, następujący po dniu, w którym dokonywana jest rezerwacja

  • elektroniczna rejestracja kolejki pozwala na umówienie wizyty w Wydziale Komunikacji z maksymalnie 30 dniowym wyprzedzeniem

  • w dniu wizyty w Wydziale Komunikacji, co najmniej 5 minut przed umówioną wizytą, należy pobrać bilet wpisując kod na monitorze dotykowym biletera

  • nieodebranie biletu przed zaplanowaną godziną powoduje anulowanie rezerwacji

  • spóźnienie jest równoznaczne z rezygnacją z wizyty i koniecznością pobrania bieżącego biletu do kolejki w celu załatwienia sprawy

  • zarezerwowanie jednej wizyty upoważnia do załatwienia tylko jednej sprawy

  • jeśli nie mogą Państwo wybrać daty z kalendarza oznacza to, że na dany dzień nie ma już wolnych miejsc w systemie elektronicznej rejestracji do kolejki.

  • brak miejsc w systemie elektronicznej rejestracji kolejki nie oznacza braku miejsc w danym dniu w kolejce tradycyjnej obsługiwanej przez bileter w Wydziale Komunikacji.